Genel Klima Arıza Kodları:

A0 Arıza Kodu: İç ünite emniyet elemanları hatası.

A3 Arıza Kodu: İç ünite PCB arızası.

A4 Arıza Kodu: İç ünite drenaj seviye kontrol sistemi arızası.

A6 Arıza Kodu: İç ünite fan motor kilitlenmesi aşırı yük arızası.

A7 Arıza Kodu: İç ünite salınım kanatçık motor arızası.

A9 Arıza Kodu: İç ünite elektronik genleşme vanası hareketli parçasının arızası.

AF Arıza Kodu: İç ünite drenaj seviyesi üst limit.

AJ Arıza Kodu: İç ünite kapasite tespit elemanı arızası.

C4 Arıza Kodu: İç ünite likithattı termistör arızası.

C5 Arıza Kodu: İç ünite termistör arızası.

C9 Arıza Kodu: İç ünite giriş havasıtermistör arızası.

CJ Arıza Kodu: İç ünite uzaktan kumanda termostad sensör arızası.

E0 Arıza Kodu: Dış ünite emniyet elemanı devrede.

E1 Arıza Kodu: Dış ünite PCB arızası.

E3 Arıza Kodu: Dış ünite yüksek basınc swici devrede.

E4 Arıza Kodu: Dış ünite alçak basınç swici devrede.

E9 Arıza Kodu: Dış ünite elektronik genleşme vanasının hareketli parçasının arızası.

F3 Arıza Kodu: Dıış ünite basma borusu sıcaklığında anormallik.

H9 Arıza Kodu: Dış ünite dış hava termistör arızası.

J3 Arıza Kodu: Dış ünite basma borusu termistör arızası.

J5 Arıza Kodu: Dış ünite emiş borusu termistör arızası.

J6 Arıza Kodu: Dış ünite ısı değiştirci termistör arızası.

JA Arıza Kodu: Dış ünite basma borusu basınç sensörü arızası.

JC Arıza Kodu: Dış ünite emiş borusu basınç sensörü arızası.

JH Arıza Kodu: Dış ünite yağ sıcaklık termistörü arızası.

U0 Arıza Kodu: Soğutucu akışkan eksikliği nedeni ile alçak basınçta düşüş veya genleşme vanası arızası.

U1 Arıza Kodu: Ters faz (Fazların sırasını değiştir).

U2 Arıza Kodu: Yetersiz voltaj veya besleme arızası.

U4 Arıza Kodu: İç üniteler arası iletişim hatası.

U5 Arıza Kodu: Uzaktan kumanda ile iç ünite arasında iletişim hatası.

U7 Arıza Kodu: Dış üniteler arası iletişim hatası.

U8 Arıza Kodu: Master ve slave kumandalar arası iletişim hatası.

U9 Arıza Kodu: Aynı sistemdeki iç ve dış üniteler arsı iletişim hatası.

UA Arıza Kodu: İç ünite sayısında aşırılık.

UC Arıza Kodu: Merkezi uzaktan kumandanın adres kopyalaması.

UF Arıza Kodu: Set edilmemeiş soğutucu akışkan sistemi, kablolama uyuşmazlığı.

UH Arıza Kodu: Sistem hatası.

L4 Arıza Kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı.

L5 Arıza Kodu: Dış ünite inverter ani aşırı akım.

L8 Arıza Kodu: Dış ünite inverter termostad sensörü kompresör aşırı yükü.

L9 Arıza Kodu: Dış ünite inverte kompresör kilitlemesi.

LC Arıza Kodu: Dış ünite inverte ve kontrol PCB arızası.

P1 Arıza Kodu: Dış ünite inverter aşırı dalgalanma koruması.

P4 Arıza Kodu: Dış ünite inverter soğutucu kanatçık sıcaklık artışı sensörü arızası.

Airfel Klima Arıza Kodları:

E1 Arıza Kodu: E1 arıza kodu, Airfel klimalarında bulunan kompresörün kendisini yüksek basınca karşı korumaya alması şeklinde açıklanmaktadır. Bu arızaya bağlı yapılacak olan neden ve çözümler ise, iç ünite ve dış ünitelerin kirli olmasından dolayı temizlenmesi gerektiği, soğutucunun akışkanlık miktarının kontrol edilmesi gerektiği ve bakır baro kurulumunun kontrol edilmesi gerektiğinden ibarettir.

E2 Arıza Kodu: E2 arıza kodu, Airfel klimanın iç ünitesinde bulunan boru sensörünün kendisini donmaya karşı koruması olarak adlandırılır. Sensör değerlerinin kontrol ve değişimi, kablo temas kontrolleri ve iç ünite temizliği kontrolü ile bu sorun ortadan kaldırılabilir.

E3 Arıza Kodu: E3 arıza kodu,klimanın alçak basınç arızasını göstermektedir. Bu durumda gaz kaçağı kontrolü, boruların kontrolü (ezilme, kırılma vs), dış ve iç ünite temizlik kontrolü gibi kontrollerin yapılması ile çözüm sağlanabilir.

E4 Arıza Kodu: E4 arıza kodu, kompresörün ısınması ile ilgili bir sorundur. Sistem basıncı kontrolü, bakır boru kontrolü ve kompresör kontrolü ile bu sorundan kurtulabilirsiniz.

E5 Arıza Kodu: E5 arıza kodu, iç ünitede bulunan boru sensör arızasıdır. Sensör değer kontrolü ve elektronik kart değişimi ile bu sorun çözülebilir.

E6 Arıza Kodu: E6 arıza kodu, dış ünitede bulunan boru sensörü arızasıdır. Soketin temas dengesine ve elektronik kart değişimine göre bu sorun çözülebilir.

E7 Arıza Kodu: E7 arıza kodu ise faz arızalarını göstermektedir. Dış ünite kablo kontrolleri, faz ölçer kontrolü ve elektronik kart kontrolü ile bu sorunu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Mitsubishi Klima Arıza Kodları:

E1 Arıza Kodu: E1 oda sıcaklık sensör arızasıdır.

E2 Arıza Kodu: E2 dış ünite sensör arızasıdır.

E3 Arıza Kodu: E3 ise evaporatör sensör arızasıdır.

Mitsubishi Electric City Multi Klima Arıza Kodları:

[05]: Seri İleşitişim Anormalliği.

0900: Test Çalışması (Lossnay).

1102: Basma Borusu Sıcaklığında Anormallik.

1301: Alçak Basınçda Anormallik ( Dış Ünite ) ( AB Preostatından Olması Olası ).

1302: Yüksek Basınçda Anormallik (Dış Ünite ) ( YB Preostatından Olması Olası ).

1500: Aşırı Gaz Şarjından Dolayı Anormallik.

2500: Su Sızıntısından Dolayı Anormallik.

2502: Drenaj Pompasında Anormallik.

2503: Drenaj Sensöründe Anormallik.

2600: Su Sızıntısı (Lossnay ).

2601: Su Devresinde Problem.

4103: Ters Faz.

4108: Aşırı Akım Koruması (P 450 – P 600 Modellerinde StandartKompresörde.

4115: Güç Besleme Sinyalinin Senkronizasyonunda Anormallik.

4116: Fan Hızında Anormallik ( Motor Anormalliği ).

4121: Harmonic Kontrol Aygıtında Anormallik.

4220: (108) Giriş Voltajından Dolayı Anormallik ( Dış Ünite Kartında Doğru Akım ).

4225: (109) Giriş Voltaj Artışından Dolayı Anormallik (Dış Ünite Kartında Doğru Akım ).

Note 1: (110) Giriş Voltajında Anormallik.

Note 2: (111) Elektronik Kart İşlemcisinde Arıza.

4235: İnverter Kart Soğutucusu Sensörü Arızası.

4240: [ 4245 ] Aşırı Yükleme Koruma 4230.

4250: [ 4255 ] 101 -102 – 103-104-105-106-107 = İnverter Güç Modülü Arızası.

4260: [ 4265 ] İnverter Kart Soğutucu Fan Arızası.

5101: Hava Giriş Sensörü Arızası (TH 21 İç Ünite ).

5102: Likit Boru Sensörü Arızası ( TH 11 TH 12 Dış Ünite ).

5103: Gaz Boru Sensörü Arızası ( TH 23 İç Ünite ).

5104: [ TH 24].

5105: Likit Boru Sensörü Arızası ( TH 5 ).

5106: Dış Hava Sıcaklık Sensörü Arızası (TH 6 ).

5107: SC Coil Outlet (TH 7 ).

5108: SC Coil Bypass Outlet (TH 8 ).

5201: Yüksek Basınç Sensöründe Anormallik.

5301: [115] Kompresör Akımında Anormallik ( Alternatif Akım ).

5305: [116] Kompresör Akımında Anormallik ( Doğru Akım ).

6600: Adres Tekrarı.

6601: Merkezi Uzaktan Kumandanın Güç Kaynağındaki Kablolamada Hata.

6602: İletişim Hatası.

6603: Elektriksel Gürültüden Dolayı yada Aşırı Data Tranferinden Dolayı Hata.

6606: İletişim Hatası.

6607: MNET Hattındaki Sensörde Anormallik.

6608: Cevap Yok.

6831: Kumandada [ PAR 21 ] Problem.

7100: İç Ünite Kapasitesi Olması Gereken Maximum Değerin Üzerinde.

7101: İç Ünite Kapasitesinde Hata ( Kart Üzerindeki Swichdeki Ayarsızlıktan Dolayı ).

7102: Fazla Sayıda İç Ünite Bağlanmasından Dolayı Hata.

7105: Adres Verilmemiş ya da Yanlış Adres Verilmiş Dış Ünite.

7106: [ Lossnay Ünitesinin İç Ünite İle Berabermi Yoksa Yanlızmı Çalışcağının Belirlenmemesinden Dolayı Hata ].

7110: Sistemde Elektriksel Gürültü Olabilir. Sinyal Güçlendirici Kartlar varken Yapabilir. [ Reset ile Düzelebilir ].

7111: Uzaktan Kumandanın Üzerindeki Sensörde Anormallik.

7113: Dış Ünite Soketlerinden Biri yada Birkaçı Yerinden Çıkmış Olabilir.

RUN ve Timer lambalarının her ikiside yanıp sönüyor: Dış ünitede anormallik, kompersör arızası, kapasitör arızası, soğutkan yetersiz. Gaz eksik. Bu sorunla karşılaşırsanız servis merkezimizi arayın.

Timer Lambası yanıp sönüyor: Serpantin sansörlerinde anormallik. Bu arızada Servisleri müdahalesi gerekir. Yetkili merkezimizi arayınız.

E57 Arızası: Yetersiz soğutkan, gaz eksikliği, ara tesisat bakır boru kırık, Kompersör basıncı düşük. Yetkili Merkezi çağırmanız gerekmektedir.

Arıza kodu arıza ledi iç/dış ünite arıza nedeni kontrol edilecek:

1.led 1kez yanar 3 saniye söner iç ünite termistör iç ünite termistörü değiştir.

2.led 2kez yanar 3 sn söner dış ünite termistör dış ünite termistörünü değiştir.

3.led 3kez yanar 3sn söner multi split de hem ısıtma hem soğutmada çalışma hatası.

4.led 4kez yanar 3 sn söner kompresör olp açık devre komp. Kontrol edin.

5.led 5kez yanar 3sn söner haberleşme hatası arabağlantı kablolarını kontrol edin.

6.led 6kez yanar 3 sn söner dc peak 2 hatası inverter klimada fazla akım power tr kontrol et.

7.led 7kez yanar 3 sn söner ct2 hatası (inverter klima) dönüş gaz basıncını kontrol et.

8.led 8kez yanar 3 sn söner fan çalışmıyor fan motoru ve kontrol devresini kontrol et.

10.led 10kez yanar 3sn söner kompresör dome termistörü hatası domeyi kontrol et.

12.led 12 kez yanar 3sn söner yanlış bağlantı boru ve kablo bağlantılarını kontrol et.

Arçelik - Beko - Altus - LG Klima Arıza Kodları:

"7000 - 7300/7400 – 7300s / 7400s 7300-7400"

CHO Arıza Kodu: Ortam sıcaklığı sensörü arızası.

CH1 Arıza Kodu: Evap boru sıcaklık sensörü hatası.

CH2 Arıza Kodu: Görüntü panelindeki tuşlar arızalı.

CH4 Arıza Kodu: Tahliye havası sıcaklık sensörü arızası.

"7300s - 7400 - 7000"

CHO Arıza Kodu: Ortam sıcaklığı sensörü arızası.

CH1 Arıza Kodu: Evap boru sıcaklık sensörü hatası.

Not: Test çalışması fonksiyonu bu fonksiyon klima çalışmıyorken kullanılmalı are 7300s/7400s için sıcaklık ayarı azaltma ve açma kapama ,7300 ve 7400 için ise fan hızı ile açma kapama butonlarına aynı anda 3 saniye basılarak çalıştırılır.

E1 Arıza Kodu: Display ve kart arası bağlantı hatası.

E2 Arıza Kodu: İç Ünite Oda sensörü hatası.

E3 Arıza Kodu: İç Ünite boru sensörü.

E4 Arıza Kodu: İç Ünite fan hatası.

E5 Arıza Kodu: Gaz kaçağı.

E6 Arıza Kodu: Voltaj düşük Veya yüksek.

E7 Arıza Kodu: Elektronik kart hafıza silinmiş.

88 Arıza Kodu: Elektrik kesintisi sonrası 3 dakika koruma.

Vestel Klima Arıza Kodları:

88 Arıza Kodu: Elektrik kesinti koruması.

e2 Arıza Kodu: İç ünite sensör.

e3 Arıza Kodu: İç ünite boru sensör.

e4 Arıza Kodu: İç ünite fan.

e5 Arıza Kodu: Gaz kaçağı.

e6 Arıza Kodu: Voltaj düşük/yüksek.

e7 Arıza Kodu: Elktronik kart hafıza silinmiş.

Vestel Klima STV 42 Arıza Kodları:

E1 Arıza Kodu: Basma hattında yüksek sıcaklık.

E2 Arıza Kodu: Kompresör aşırı akım çekiyor.

E3 Arıza Kodu: Faz hatası.

E5 Arıza Kodu: Alçak basınç koruması (Dış ünitede 301 no’lu soketi köprüle).

E6 Arıza Kodu: İç ünite buzlanma koruması.

Not: E1 aşırı gaz miktarı evaparatör kirlenmesi iç dış fan motorları bloke E2 kompresör uçları yanlış faz eksikliği E6 iç ünite evap kirli kullanım sıcaklığı düşük ortam aşırı soğuk olabilir.

Vestel Klima fs 42 İç Ünite:

ff01 Arıza Kodu: İç ünite buz koruması.

ff02 Arıza Kodu: Dış ünite hatası soğutmada.

ff03 Arıza Kodu: Soğutmada yüksek sıcaklık koruması.

ff04 Arıza Kodu: Yüksek sıcaklık koruması ısıtmada.

ff05 Arıza Kodu: Isıtmada dış ünite hatası.

ff06 Arıza Kodu: Yüksek basınç koruması.

ff07 Arıza Kodu: Oda sensörü.

ff08 Arıza Kodu: Iç ünite boru sensörü.

ff09 Arıza Kodu: Dış ünite boru sensörü.

Vestel Klima Dış Ünite Kart Üzerindeki Led Işıklar:

LED 5+1: YANLIŞ FAZ.

LED 5+4+1: EKSİK FAZ.

LED 3+1: YÜKSEK BASINÇ KORUMASI.

LED 5+3+1: ALÇAK BASINÇ KORUMASI.

LED 4+3+1: AŞIRI ISINMA KORUMASI.

LED 5+4+2+1: AŞIRI YÜK KORUMASI.

LED 3+2+1: DIŞ ÜNİTE BORU SENS.

LED 5+3+2+1: BUZLANMA KORUMASI.

LED 5+4+3+1: DEFROST KORUMASI.

LED 2+1: KOMP ISITICI AKTİF.

LED 5+2+1: BYPASS VALFİ AKTİF.

Hizmet verdiğimiz diğer bölgeler:

İstanbul Avrupa Yakası; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu